Uut ja huvitavat kohtupraktikat on ka EL tasandilt: nimelt on Euroopa Kohus otsustanud, et keskkonnaasjades takistavalt suuri kohtukulusid vältivad reeglid peavad olema kirjutatud riikide seadustesse. Eestis keskkonnaasjadele kohtukulude osas erireegleid kehtestatud ei ole.

Kohtutee Euroopa Komisjoni vastu ootab Eestit lähiajal ees aga keskkonnainfo kättesaadavuse küsimuste pärast.  Nimelt on Komisjon juhtinud mitmel puhul Eesti tähelepanu sellele, et meie keskkonnateabe reeglid ei vasta EL direktiivile. Oluliseks puuduseks on, et seadused ei nõua teabe avalikustamise piirangute esinemise korral erinevate huvide kaalumist.

Majanduse elavdamiseks soovitab Euroopa Komisjon liikmesriikidel, sh Eestis teha "rohelisi" maksumuudatusi. Eesti puhul on üheks peamiseks soovituseks maksustada senisest enam autokasutust, laiendades seni raskeveokitele kohalduvat maksu kõigile autodele.

Neist ja paljudest muudest teemadest saate lugeda meie uudiskirjast: 
http://k6k.ee/uudiskiri/2014/marts

Kõik  uudiskirja numbrid on saadaval siin: http://www.k6k.ee/keskkonnaigus/uudiskiri