Euroopa Komisjon on avalikustanud uuringu keskkonnaalase kaebeõiguse kohta EL liikmesriikides. Uuring, mida uudiskirjas tutvustame, soovitab välja töötada vastavasisulise EL õigusakti. Teise tähtsa uuringuna kajastame Eesti uue põlevkivi kasutamise arengukava aluseks olevat uurimistööd. Uurimistööd ja arengukavaga seotud plaane tutvustatakse avalikult juba 20. märtsil Keskkonnaministeeriumis. Tutvustame ka kaht Euroopa Komisjoni algatatud avalikku konsultatsiooni. Esimene puudutab EL rolli keskkonnajärelevalves, teine aga plastjäätmete probleemi. Lisaks neile leiab uudiskirjast hulga väiksemaid uudiseid uute eelnõude, seadusemuudatuste jm kohta.

Uudiskirja saate lugeda siit: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2013/marts

Head lugemist!