Oluline on ka õiguskantsleri seisukoht, et uus planeerimisseadus ning selle rakendamise vastuolulised reeglid on siiski põhiseadusega kooskõlas. Nii näiteks leidis õiguskantsler, et avalikkuse osalemisvõimalus planeerimismenetluses ja kohalike omavalitsuste otsustusõigus on ka uue seaduse jõustumisel piisav. Kõrgema tasandi planeeringute puhul on omavalitsuste roll uue seaduse kohaselt piiratum, kuid vastavalt õiguskantsleri seisukohale ei tähenda see, et kohalike huvidega ei pea nende koostamisel arvestama.

Euroopa Liidu tasandilt on mitu olulist uudist. Avaldatud on uus EL direktiiv, mis nõuab õhukeste kilekottide kasutamise vähendamist ja mis tuleb Eestil üle võtta juba järgmise aasta sügiseks.

Räägime ka Euroopa Komisjoni plaanist anda liikmesriikidele suuremad volitused GMOsid sisaldava toidu ja loomasööda impordi küsimustes – eelnõu, mis on saanud nii ettevõtjate kui keskkonnakaitsjate kriitika osaliseks. Lisaks ootab Euroopa Komisjon arvamusi selle kohta, kas EL loodusdirektiivid on eesmärgipärased ja kulutõhusad.

Värske rahvusvahelise uuringu kohaselt on Eesti riigil arenguruumi keskkonnaasjadesse proaktiivse kaasamise alal ning probleemiks on kohtuvaidluste pikkus.

Need ja mitmed teised huvitavad teemad on lugemiseks uudiskirjas:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2015/mai