Lisaks pikematele uudistele anname uudiskirjas lühiülevaate teistestki tähtsatest teemadest. Mais tehtud otsuses sedastas Riigikohus, et naaberkinnistule juurdepääsutee rajamist eeldava planeeringu puhul tuleb kaaluda ka selle omanike huve. Keskkonnatasude kiiret tõstmist puudutavale vaidlusele andis oma seisukoha õiguskantsler, kes leidis, et eelmisel aastal tehtud muudatused keskkonnatasu määrades ei olnud kooskõlas põhiseadusest tuleneva õiguspärase ootuse põhimõttega.

Ilmunud on Aarhusi konventsiooni rakendamise juhise uus väljaanne, mis aitab nii ametnikel kui kodanikel keskkonnavaldkonna ühe olulisima konventsiooni sätteid lihtsamalt tõlgendada. Juhis sisaldab muuhulgas ka asjakohaseid näiteid kohtupraktikast. Lisaks käsitleme mitmeid olulisi arenguid jäätmevaldkonnas, mis puudutavad suletud prügilate korrastamise tähtaegu, elavhõbeda prügilatesse ladustamise reegleid ja muudatusi ohtlike jäätmete liigitamiskorras.

Uudiskirja saate lugeda siit: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2013/mai

Head lugemist!