Kaasamisest on palju räägitud, ent aina uuesti kerkivad üles samad probleemid. Erinevate huvipoolte kaasamine keskkonnaalastesse otsustesse peab olema tegelik hoolimata sellest, et lõpliku otsuseni jõudmine võib võtta sel juhul kauem aega kui osapooli sisuliselt kaasamata. Otsuste tegemise protsessi avatus võimaldab saavutada otsuste parema kvaliteedi -- sellise, et hea oleks elada nii meil kui ka looduskeskkonnal.

Sõltumata lühikesest tähtajast soovitame leida aega dokumendi lugemiseks ja ministeeriumile tagasiside andmiseks: "Maapõuepoliitika põhialused 2050" eelnõu ja seletuskiri.


Pressiteade (24.01.17)

Lisainfo meie maapõuealastest töödest ja kaasamisest meie kodulehel:

Maapõu
Kaasamine