Uudiskirja peamist edastusviisi (e-posti teel) pidas sobivaks 88% küsitlusele vastanutest, samuti leidis enamus, et uudiskirja ilmumise sagedus (üks kord kuus) on nende jaoks sobiv.

Kõige suurema lugejagrupi moodustavad riigi ja kohaliku omavalitsuse ametnikud. Nemad olid ka lugejaküsitluses kõige aktiivsemad osalejad. Teise suure grupi moodustavad ettevõtete töötajad, lisaks loevad uudiskirja valitsusväliste organisatsioonide töötajad ning teised aktiivsed kodanikud. Suurem osa vastanutest olid staažikad lugejad, kes jälgivad uudiskirja juba rohkem kui kaks aastat.

Uudiskirja andmebaasi (http://k6k.ee/keskkonnaigus/uudiskiri), mis võimaldab kõiki uudiskirja artikleid tagasiulatuvalt leida ja lugeda, on kasutanud ainult 44% vastanutest. Juba sellel aastal on plaanis uudiskirja andmebaasi struktuur ümber kujunda, et muuta seda selgemaks ja kasutajasõbralikumaks. Loodame, et see tõstab ka selle kasutatavust!

Teist aastat järjest küsisime lugejaküsitluses uudiskirja teemade eelistuste kohta. Jätkuvalt on esikohal keskkonnaalaste õiguste teema, pingereas järgmised on looduskaitse ja keskkonnavastutus. Võrreldes eelmise aastaga on populaarsust kogunud välisõhu, merekaitse ja kliimamuutuste teemad, mis on ilmselt tingitud nende teemade päevakajalisusest eelmisel aastal. Kõige vähem punkte sarnaselt eelmise aastaga kogusid ökomärgise, GMO-de ja kiirguse teema.

Keskkonnaõiguse Keskus on uudiskirja välja andnud alates 2009. aastast ja selle lugejaskond on aasta-aastalt suurenenud. Uudiskirjal on tänaseks üle viiesaja otsetellija, kuid erinevate kanalite kaudu jõuab uudiskiri igal kuul üle tuhande lugejani. Lugejaküsitluse viisime läbi viiendat korda. Igal aastal saadud tagaside on meil aidanud uudiskirja veelgi paremaks ja sisukamaks muuta.

Uudiskirja meeskond tänab kõiki lugejaküsitlusele vastanuid väärtusliku tagasiside ja heade soovide eest!

Kõiki ilmunud uudiskirju saate lugeda siit:  http://www.k6k.ee/keskkonnaigus/uudiskiri