Farmis plaanivad ettevõtjad asuda kasvatama karusnaha saamise eesmärgil rebaseid (varem plaaniti seal kasvatada minke). Kohalikud elanikud vaidlustasid sel suvel Keskkonnaõiguse Keskuse abiga farmile antud ehitusloa.

KÕK on farmiga seotud vaidlustega olnud seotud 2012. a septembrist. Esimeses kohtuvaidluses nõustas KÕK keskkonnaorganisatsioone, kes vaidlustasid Keskkonnaameti poolt väljastatud minkide pidamise loa. Vaidluse ajendiks oli asjaolu, et mingid on ohtlikud võõrliigid, kes välja pääsedes võiksid ohustada piirkonna loodust, sh kaitstavaid liike. Selles vaidluses leidis Tallinna Halduskohus, et loa väljastamisel ei eksinud Keskkonnaamet kehtivate normide vastu, mis peaksid teoorias täielikult välistama minkide sattumise looduskeskkonda.

Kohtuvaidluse ajal taotlesid arendajad samale kinnistule ehitusluba rebasefarmi rajamiseks. Selle kavatsuse vastu on kohalikud elanikud, kes ei soovi farmi rajamist kaasnevate mõjude, sh lõhnahäiringu ja põhjavee reostuse riski tõttu. Uues vaidluses esindab KÕK kohalike elanike ühendust Noarootsi Keskkonna ja Kultuuri Kaitseks. Sellegi vaidluse puhul on KÕKi jaoks oluline, et farmi üle tehtavad otsused oleksid õiguspärased ja hoolikalt kaalutletud.

Täispikka artiklit uuest vaidlusest saate lugeda siit