KÕK plaanib korraldada üle Eesti 15 tasuta infopäeva just kogukondadele ja seltsidele kõige paremini sobivates asukohtades. Iga maakonna kohta valitakse välja üks toimumispaik. Osalema on oodatud kogukonnad, kes on kokku puutunud mõne keskkonda mõjutava plaaniga (nt prügila, tehase, suurlauda, kaevanduse, maantee, tuulikupargi rajamine vmt) ja soovivad paremini mõista, kuidas otsustusprotsessid töötavad, kelle poole vajadusel pöörduda, kuidas organiseeruda. Kohapeal anname soovi korral õiguslikku nõu ka konkreetsetes küsimustes ja juhtumites.

Praeguseks on juba paika pandud Ida-Virumaa  ja Harjumaa infopäevade kohad. Need toimuvad oktoobri lõpus Sonda kandis ning novembri alguses Murastes. Täpsemat infot saab KÕKi kodulehelt: http://www.k6k.ee/tegevused/projektid/osalusjuhiste-tutvustamine-kogukondadele

Infopäevad korraldatakse KÕKi projekti “Keskkonnaasjades osalemise võimaluste tutvustamine kohalikele kogukondadele” raames. Tegevusi rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

KÕKi poolne kontakt:

Kärt Vaarmari, KÕKi jurist ja juhatuse liige

E-post: kart@k6k.ee

Tel: 5274761