„Keskkonnateemad on mind saatnud lapsest saati. Bioloogi minust siiski ei saanud, hoolimata isa Hendriku soovidest ja fantastilisest bioloogiaõpetajast Aleksei Turovskist. Seevastu otsustasin juba ülikooli teisel kursusel, et hakkan keskkonnajuristiks. Keskkonnaõigusega olen praeguseks tegelenud üle 20 aasta. Mind on alati huvitanud see teema laiemalt kui õigusküsimused, sest õiguslik käsitlus inimese ja keskkonna suhetest on nii ilmses ebakõlas loodusteadusliku arusaamaga inimese kohast looduses. Olen palju mõtisklenud õigusülestel teemadel, ka magistritöö kirjutasin sisuliselt keskkonnafilosoofiast. Teatav idealism koos sooviga midagi praktilist ära teha on minu peamisteks kaalutlusteks KÕKiga liitumisel,“ kirjeldab Kaarel enda huvi keskkonnaõiguse vastu.

Kaarel on varem pikalt töötanud Tartu Ülikoolis keskkonnaõiguse lektorina ning on seal praegugi õppejõuna tegev. Ta on kirjutanud mitmeid teadusartikleid ja raamatuid ning on muu hulgas osalenud Eesti keskkonnaõiguse kodifitseerimisel ja arvukates rahvusvahelistes EL keskkonnaõiguse projektides.

Kaarel on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna cum laude 1998. aastal. Lisaks on ta 2000. aastal kaitsnud keskkonnaõiguse ja -korralduse magistrikraadi (LL.M) Aberdeeni Ülikoolis Šotimaal.

Kümme aastat tagasi asutatud Keskkonnaõiguse Keskuses töötab lisaks Kaarlile veel 3 juristi. KÕKi meeskond on nüüd kuueliikmeline.