KÕKi meeskond pani üheskoos konsultantide ning nõukoguga paika neli programmi ja neli fookusteemat, mille raames plaanitakse lähiaastatel olulist muutust tuua. Senisest suuremat tähelepanu pööratakse ka oma tegevuste mõjude hindamisele.

Erinevaid teemavaldkondi ühendavateks programmideks on:

  • keskkonnaõigusalase info levitamine
  • keskkonnaalased õigused
  • hea haldus
  • tugiteenus partneritele

Fookusteemadeks on:

  • olulise ruumilise mõjuga objektide planeerimine
  • müra
  • maapõu – kaevanduste planeerimine
  • Natura 2000 võrgustiku alade kaitse

Iga programmi ja fookusteema osas paikapandud eesmärkide kohta saab lähemalt lugeda juba strateegiadokumendist, mille leiab KÕKi kodulehelt: http://k6k.ee/k6k/sihtasutusest/strateegia

Lisaks programmidele ja fookusteemadele jätkab KÕK sotsiaalse ettevõttena tasulise teenuse osutamist. KÕKi meeskond tahab olla heaks koostööpartneriks kõigile, kel võib keskkonnaõigusalast nõu vaja minna, ning tegutseda edasi ka selle nimel, et teenus oleks võimalikult kvaliteetne ja vastaks klientide vajadustele.

Strateegia koostamise protsess kestis kokku umbes aasta, alates märtsist rahastas seda Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Strateegia koostamisel nõustasid meid konsultantidena Toomas Roolaid ja Jaan Aps (mõju hindamise metoodika väljatöötamisel).