KÕKi kehtiv strateegia pärineb aastast 2010 ning on tänaseks end juba ammendanud, uues strateegias on plaan panna paika selgemad sisulised fookused. See tähendab, et kui praegu tegeleb KÕK paljude erinevate teemavaldkondadega (keskkonnamõju hindamine, keskkonnavastutus, looduskaitse, välisõhu kaitse jne), siis uues strateegias valime välja vaid mõned teemavaldkonnad, millega lähiaastatel süvendatult tegeleda. 

Uue strateegia koostamist võimaldab põhjalikult ja ekspertide abiga läbi viia Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetus projektile “Keskkonnaõiguse Keskuse tegevuste mõju ja nähtavuse suurendamine”, mille raames tegeleme ühe aasta jooksul KÕKi tegevuste planeerimise, hindamise ja tutvustamisega.

Uus strateegia, kommunikatsiooniplaan ning mõjude hindamise metoodika on kavas paika panna 2013. a sügiseks. Edasi tegeleme ressursside leidmisega sisuliste eesmärkide saavutamiseks ning püüame sisuliste tegevuste juures juba rohkem kommunikatsioonile rõhku panna.

Projekti tegevuste ja ajakava kohta saad lähemat infot projekti veebilehelt.