Bioloog-jurist Maris välitöödel. Foto: Marise erakogu

Juura ja loodusteadused koos loovad hea koosluse KÕKis hakkama saamiseks

Kõige suurem osa praktika ajast kulus kohtulahendite lugemisele. Seda oli vaja mitme erineva ülesande täitmiseks. Esiteks korjasin sealt välja seisukohti ja tõlgendusi, mis aitaksid KÕKi tulevikus. Teiseks tegelesin info otsimisega õiguskaitse ja keskkonnaalase haldusmenetluse kokkupuudetest – näiteks kuidas on lood siis, kui planeeringust puudutatud ala kõrvale jääb Natura 2000 ala, aga keskkonnamõju hindamisest on mööda hiilitud või on selle tegemine lihtsalt ära unustatud. Sain käia kliimapoliitika seminaril, osaleda kogu oma mõttejõu ja senise elukogemusega KÕKi töökoosolekutel ja nuusutada reaalse kaasuse olustikku.

Lisaks eelnevalt nimetatutele tegelesin uudiskirja artiklite kirjutamisega. See oli koht, mille puhul oli hea mängu kaasata mu varasem loodusteaduslik haridus. Enamus artikleid on ikka sümbioos juurast ja loodusteadusest. Laiemat pilti nägemata ja tagamaid teadmata jääb õigusteadusliku hariduse potentsiaal täiel määral rakendamata. Neid kahte eriala omavahel kombineerida ja teineteist täiendama panna oli tore.

Kaasa tulevad nii senisest paremad teadmised keskkonnaõigusest kui ka uued sõbrad

Mulle oli see väga huvitav kogemus ja olen KÕKi inimestele selle võimaluse eest väga tänulik. Võtan siit kaasa toredad uued sõbrad, hea ülevaate keskkonna ja haldusmenetluse kattuvusala puudutavates õiguslikes küsimustes, paremad teadmised keskkonnatemaatikaga haakuvatest õigusaktidest, uued kogemused meeskonna toimimisest, vahvad mälestused koosveedetud hetkedest, kogu Telliskivi maja põneva koosluse kogemuse ja palju palju muudki.

Kui mõelda, et mis mind KÕKis kõige enam üllatas, siis ilmselt olid selleks iganädalased koosolekud. See kõlab ilmselt tobedalt, aga siiani on mul hoopis teine taust ja sellist koosolekute pidamist pole eriti olnud.

Hoolivus, kaasatus ja mitmekülgsus

Need kolm sõna kirjeldavad KÕK-i mitmest aspektist:

Hoolivus – esiteks selles mõttes, et KÕK-ile läheb korda meid ümbritsev looduskeskkond ja ta on valmis selle eest seisma. Teisalt aga tunnen, et minust isiklikult hooliti. Mind kutsuti kaasa, jagasime rõõme ja muresid, otsisime lahendusi.

Kaasatus/kaasamine – ühest küljest on KÕK mitmesuguste organisatsioonide ja võrgustike liige ning arendab läbi koostöö oma tegutsemisvaldkonnas asju edasi. Teisalt nägin, et iga töötaja oli meeskonda kaasatud ning tajusin, kuidas iga meeskond tervikuna sellest tugevamaks sai.

Mitmekülgsus –vaadates tegevusvaldkonda, siis loodus ise on juba väga mitmekülgne ja sellest tulenevalt on palju erinevaid õigusakte, milles orienteeruda. Ning orienteerumises on KÕK tugev – üks päev tegeletakse maavarade kaevandamisega, teisel päeval tuuleparkidega jne. Mitmekülgsus väljendub ka kollegiaalses koosolemises. Näiteks erinevad kuumängud või kasvõi meeskonnaliikmete mitmekülgne taust.

Juristide maailm ei ole vaid vägivald ja varavastased kuriteod

KÕK täidab kenasti ära ühe vajaliku nišši meie õigusruumis. Sageli nähakse juristide maailmana vaid ettevõtteid ja/või eraisikuid esindavate juristide lepingutega seotud kraaklemisi või sootuks vägivalla või varavastaste süütegude lahendamist, aga tegelikult on meil üks planeet ja üks keskkond. Kui sellega käiakse ümber hoolimatult, siis ka selleks peab kaitse olema. On hea, kui on olemas organisatsioon, kes aitab keskkonda hoida – olgu selle meetodiks siis uute õigusaktide väljatöötamisse panustamine, kohaliku omavalitsuse antud keskkonda ohustada võiva haldusakti vaidlustamine või osalemine seminaridel ja diskuteerides.

 

Samal teemal:

KÕKi praktikandid tunnevad end pärast praktikat kindlamalt