Mis ajendas KÕKi praktikale kandideerima? Kandideerisin KÕKi praktikandiks eelkõige kasvavast huvist keskkonnaõiguse vastu. Kuivõrd tundub, et teadlikkus keskkonnakaitsest on ka Eestis hakanud rohkem kõlapinda saama, siis jõudis nö „roheline“ mõtteviis ka minuni. Seetõttu tekkis mul soov saada aimdus, mida võib endast kujutada just keskkonnaõiguse alal töötamine. Samuti leidsin bakalaureuse kraadi lõpetades, et minu jaoks pole veel erialased tulevikuplaanid selgelt välja joonistunud ja et leida üles suund, mis mind kõige enam kõnetaks, võivad olla just praktikakogemused ülikooliõpingute kõrval heaks abimeheks. Lisaks avab igasugune praktiline kogemus sootuks erineva vaatevinkli valdkonnale, mida puhtalt koolis teooria pinnalt näha pole võimalik.

Heliise-Harriet Harusoo. Foto: erakogu

Millised valdkonnad mind enim paeluvad? Kuigi keskkonnaõiguse valdkondi, mis tähelepanu ja kaitset väärivad ja seeläbi mind paeluvad, ei mahu kümnele sõrmele ära, tunnen kõige enam hingelist seotust just merekeskkonna ja vee ning metsanduse kaitse valdkondadega. Ehk just seetõttu, et olen üles kasvanud jões ja meres sulistades ning sügise saabudes metsas seenel käies – ühesõnaga olles oma nahal tunda saanud Eestimaa looduse ilu ja mitmekesisust, siis tekitab praeguste keskkonnaprobleemide tõsidus tuleviku ees hirmu. Niisiis meeldib mulle mõte naturaalse looduskeskkonna jätkusuutlikkusest ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisest, samuti püüdlen selle poole, et ise jätta loodusele võimalikult väikest ökoloogilist jalajälge.

Millised on minu ootused praktikale KÕKis? KÕKist soovin praktika lõppedes „kaasa võtta“ päriselulisi kogemusi, toredaid kontakte, aga ka uusi ideid ja positiivseid emotsioone. Rõõm oleks ka näha oma silmaga, millised võimalused on õigusalaselt Eesti looduskeskkonda kaitsta. Selleks proovin olla võimalikult avatud ja lahtise peaga, et julgelt kaasa mõelda ja proovida anda enda panus kaasuste lahendamisel. Loodan pidada oma ala spetsialistidega ka põnevaid ja õpetlikke arutelusid.

 

Samal teemal:

KÕKi praktikant Maris: igaühe panus loeb
KÕKi kevadise praktikandina alustas ökoloogist juuratudeng
KÕKi praktikandid tunnevad end pärast praktikat kindlamalt