Kaasamine igapäevatöösse ning avatus on võtmed, mis töötavad praktikandi kasuks

Sain praktika jooksul kätt harjutada ja osa võtta natukene kõigest ja see tegi KÕKis veedetud ajast mitmekülgse ja huvitava kogemuse, mis aitas kahtlemata mul silmaringi laiendada ja andis pilguheidu õigusvaldkonda, millega varasemalt mul tihedamat kokkupuudet polnud. Mulle anti võimalus sukelduda erinevatesse kaasustesse, mis KÕKis parasjagu käimas olid ja kui juhtumi materjalidega tutvumisel küsimusi ja mõtteid tekkis, sain julgelt neid teistega arutada. Ühtlasi kutsuti mind lahkelt ka paarist kliimateemalisest konverentsist osa võtma, mille raames leidsid aset mõtlemapanevad esitlused ja arutelud. Samuti sain praktilisemates asjades kätt proovida, näiteks tehes juhtumist juriidilist kokkuvõtet, aidates vastuskirja koostada, kirjutades KÕKi uudiskirjale artiklit, tehes muudatusettepanekuid veebilehe parendamiseks ning käies juristiga kaasas töölähetusel teisel pool Eestit. Sain taoliste ülesannete raames rohkem teadmisi ka haldusmenetlusest, sealhulgas detailplaneeringumenetlusest ja mõistsin, et erinevaid juriidilisi olukordi, kus keskkonnaõiguse alased teadmised suurt rolli omavad, on palju ning keskkonnaõigus on äärmiselt lai valdkond. Minu jaoks oli oluline osa praktikast ka see, et sain näha keskkonnaõiguse juristide igapäevatööd ja sellega kaasnevaid muresid, raskuskohti kui ka rõõme ja tööalaseid võite.

Edukad läbirääkimised nõuavad healt juristilt ka psühholoogi ja inimesetundja oskuseid

Võtan endaga südames kaasa toredad mälestused ja harivad ning inspireerivad vestlused, mida KÕKi inimestega pidasin. Kõige meeldejäävam kogemus on üks kaasus, millega tutvust teha sain. Seoses sellega käisin Siimuga kaasas töölähetusel Võrumaal, kus Siim esindas kohaliku ettevõtte huve läbirääkimistel vallaga. See päev näitas mulle, milline kunst on olla hea jurist. Paljudele muudele aspektidele lisaks tähendab see olla ka hea psühholoog ja inimestetundja. See on minu jaoks see kõige huvitavam ja ka äärmiselt oluline osa sellest tööst.

Tegutsemistahe, isetus ja huumorimeel

Minu jaoks jätsid kõik KÕKi inimesed nii positiivse tunde. Kui peaks seda kirjeldama kolme sõnaga, siis esimesena meenub nende kõigi tegutsemistahe, isetus ja suurepärane huumorimeel.

Kokkuvõttes - on tunda, et avalikkuse suhtumine keskkonnakaitsesse on teinud viimastel aastatel läbi positiivse muudatuse. Teadlikkus keskkonnaprobleemidest aina kasvab ning tahe midagi muuta ja enda eest seista paistab suurenevat. Seetõttu on organisatsiooni nagu KÕK väikses Eestis hädasti vaja, et oleks kogemustega keskkonnaõiguse spetsialiste, kes inimesi nende huvide kaitsmisel aidata oskavad.


Samal teemal:

KÕKi praktikandid tunnevad end peale praktikat kindlamalt
KÕKi praktikant Maris: igaühe panus loeb