Raadiosaadet ning intervjuud on võimalik järelkuulata KUKU raadio veebilehelt (intervjuu algab 23. minutil).

Saates räägiti esmalt detailplaneeringust, millega kavandati Laguja külla Kagu-Eesti regionaalprügila rajamist. Planeering tühistati 2005. aastal Riigikohtu poolt. Kohtu hinnangul  puudus kohalikel elanikel võimalus otsustamises kaasa rääkida, kuna detailplaneeringu koostamise ajaks oli otsus prügila asukoha suhtes juba tehtud. Samuti leiti, et regionaalprügila kui suurobjekti mõjusid ei olnud piisavalt hinnatud.

Laguja juhtumi puhul tekkis küsimus, kas tegemist ei ole NIMBY sündroomiga (tuleneb ingliskeelsest väljendist „not in my back yard“ (eesti keeles „mitte minu tagahoovi“), kus vastuseisu ainsaks põhjenduseks on see, et vastuseisja ei soovi tegevust oma kodu lähedale. NIMBY sündroomis süüdistatakse tihtilugu kõiki, kes on vastu negatiivse mõjuga objekti rajamisele nende lähipiirkonda. Siiski on termin kohaldatav vaid põhjendamatu vastuseisu korral ja tingimusel, et kogu suurobjekti planeeringumenetlus on läbipaistev ja seadustele vastav.

Laguja prügila puhul ei saa me rääkida NIMBY sündroomist, kuna prügila kavandamise protsessis tehti olulisi vigu. Elanike vastuseis objekti rajamisele oli õigustatud, kuna antud juhul ei kaalutud nõuetekohaselt alternatiivseid asukohti. Prügilat asuti kavandama põhimõtteliselt esimesse asukohta, mille suhtes kohalik omavalitsus vastuseisu ei väljendanud.

KÕKi juristid astuvad KUKU eetris üles korra kuus, „llmaparandaja“ saates. Saade on eetris laupäeviti kell 14.