Projekti eesmärgiks oli tutvustada igapäevaselt keskkonnaalaseid kaalutlusotsuseid tegevatele ametnikele lihtsalt ja praktiliselt, milliseid õiguslikke nõudeid seejuures järgima peab. Projekti käigus koostatud juhis peaks andma konkreetse otsusega tegelevale ametnikule ülevaatlikult aimu sellest, mida otsust ette valmistades tähele panna ning kuidas otsus kirja panna. Lisaks elektroonilise juhise avalikustamisele soovisime läbi tasuta koolituste kaalutlusnõudeid mõningatele ametnikele lähemalt tutvustada ning nende teemal diskuteerida.

Kokku korraldasime kolm koolitust – Rakveres, Kuressaares ja Haapsalus. Koolitustel osales kokku 56 ametnikku 34-st omavalitsusest, neljast maavalitsusest ja kahest Keskkonnaameti regioonist. Huvi koolituste vastu oli nii suur, et näiteks Rakvere koolitusel said plaanitud kohad täis juba kahe päevaga.

Koolituste toimumiskohaks valisime linnad ja piirkonnad, kus ametnikele erialaseid koolitusi väga sageli ei toimu – paljud osalejad pidasid seda positiivseks. Koolituse sisu hindas enamik osalejatest samuti kõrgelt: koolitus vastas üldjoontes ootustele ning oli mahtu arvestades igati sisukas ja asjakohane. Mitmete koolitustel osalenute jaoks jäi koolitus samas lühikeseks, peeti vajalikuks jätkukoolituse korraldamist, sooviti ka rohkem näiteid elust ning rühmatööd.  Fotosid koolitustest näeb siit:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.714509505228932.1073741828.155450921134796&type=1&l=a05e108860

Kaalutlusotsuse tegemise juhised on elektrooniliselt kättesaadavad siin: http://k6k.ee/files/Kaalutlusotsustuste_tegemine_keskkonnaasjades_K6K_2013.pdf

Kaalutlusotsuste juhise koostamine ning koolitused olid osaks projektist „Kaalutlusotsuste tegemise juhend“. Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.