2021 annetamistalgutel soovime ühtekokku koguda 750 eurot. See moodustab ligikaudu 15% uudiskirja väljaandmise kuludest 2022. aastal. Uudiskiri ilmuks 6 korda aastas üle kuu.

Keskkonnaõiguse Keskus kogub annetusi, et Eesti ainsa keskkonnaõiguse uudiskirja ilmumine saaks jätkuda. Tänu senistele annetajatele alates 2020 annetamistalgutest said üle 600 uudiskirja lugeja lugeda keskkonnaõiguse arengutest Eestis ja väljaspool igakuiselt kuni 2021. aasta maikuu lõpuni. 2021. aasta suvekuudel jäi uudiskiri siiski pausile ning septembrist 2021 oleme otsustanud keskkonnaõiguse uudiskirja avaldada üle ühe kuu kuni jõuame senisest stabiilsema rahastusmudelini. Iga väike annetus on väga suureks toeks! Aitäh! 

Uudiskirja ajalugu on pea sama pikk kui KÕKi ajalugu ja nii on praegu jooksmas juba uudiskirja 12. aastakäik. Uudiskiri kajastab lihtsas keeles uusi seadusi, eelnõusid, kohtupraktikat ning keskkonnaõiguse arenguid Eestis ja mujal maailmas. Uudiskirja loevad ametnikud, kogukonnad, keskkonnaühendused, ettevõtted, juristid, tudengid, teadlased ja paljud teised huvilised - kokku on uudiskirjal 603 tellijat, lisaks nö juhulugejad. Uudiskirja sisu aitab huvilistel paremini mõista vastuvõetud seadusi või plaanitavate eelnõude sisu. Sageli on uudistele lisatud ka juristi ekspertarvamus, mis aitab keerulist teemat lahti mõtestada.

Annetuse saad teha meie arveldusarvele EE172200221038694597 ning ülekandele kirjuta selgituseks kindlasti "annetus". Nii on kindel, et saad sellelt summalt tulumaksu tagasi.

Uuri põhjalikumalt, miks me kogume annetusi uudiskirjale, mida arvavad uudiskirjast selle lugejad ning kuidas põhjendavad oma annetusi mõned senistest annetajatest:                    k6k.ee/toeta