Seminar toimus inglise keeles ning seda saab järelvaadata, -kuulata siin.

Juurdepääs õiguse mõistmisele keskkonnaasjus on üks kolmest Århusi konventsiooni sambast ühes juurdepääsuga keskkonnainfole ning õigusega osaleda keskkonnaotsustes. 

Valiku lisalugemist juurdepääsust õiguse mõistmisele leiab me 2018. aasta veebruarikuu uudiskirjast. Varem toimunud e-seminare saab samuti järelvaadata, -kuulata. Info neist ning seonduvatest ettekannetest, artiklitest ja muudest materjalidest leiad meie kodulehelt.

E-seminar toimus Keskkonnaõiguse Keskuse koostöös Euroopa keskkonnajuristide võrgustikuga Justice & Environment  ning juristidest koosneva ülemaailmse keskkonnaühendusega ClientEarth. Ühisprojektiga “Juurdepääs õigusemõistmisele keskkonnaasjus - õigusala spetsialistide teadlikkuse tõstmine” („Education and Awareness Raising of Legal Professionals on Access to Justice”) püüame parandada avalikkuse juurdepääsu õigusemõistmisele keskkonnaasjades. Lisaks Eestile on projekti partnerriigid Suurbritannia, Ungari, Hispaania, Austria, Saksamaa, Poola, Prantsusmaa ja Slovakkia.