Kümne aasta möödudes hinnatakse looduskeskkonda puudutavate otsuste mõjusid üha paremini, erinevaid huve otsuste tegemisel kaalutakse põhjalikumalt-korrektsemalt ning otsused tervikuna on tasakaalukamad. Samuti on seadustes paremad tagatised selleks, et inimesed saaksid kaasa rääkida ja otsuseid mõjutada.

Aitasime peatada turba kaevandamise loa ja parandada kaasarääkimise võimalusi

Foto: Siim Vahtrus

Üheks silmapaistavaimaks näiteks KÕKi mõjust läbi aegade võib tuua nn Ess-soo juhtumi, mis vältas ühtekokku üheksa aastat, jõudes lõpliku lahenduseni 2013. aastal. Nimelt plaaniti Ess-soos, mis on ainus looduslikult säilinud rabaala Kagu-Eestis ning hinnatud marja-, seene- ja vabaajaveetmiskoht kohalikele, alustada turba kaevandamist ning väljastatud oli juba ka otsus kaevandamisloa väljastamise kohta. Ümbruskonna elanikud neist arengutest teadlikud ei olnud. Kuigi arendaja mitmed kohtuotsused vaidlustas, lõppes lugu KÕKi abiga kohalikele soodsalt ehk ala võeti kaitse alla ning Keskkonnaamet jättis kaevandamisloa välja andmata. 

Praegu kehtivasse planeeringuseadusesse panustasime senisest tõhusamate kaasarääkimise võimaluste osas ning kõnelesime edukalt suurobjektide (maanteed, raudteed, elektriliinid jms) parema planeerimise eest. Näiteks näeb kehtiv seadus ette, et piirkonna vabaühendusi (nt asumiseltse) tuleb senisest tõhusamalt teavitada planeeringutest ning selgemalt on välja toodud, et dokumentide avalikud väljapanekud võivad olla seaduses sätestatud miinimumist ka pikemad. Täpsemalt saab lugeda meie toonastest ettepanekutest planeerimisseadusesse meie kodulehelt

Sotsiaalne ettevõtlus annab suurema vabaduse

KÕKi võimekuse kasvust ja jätkusuutlikkusest räägib viimastel aastatel kasvanud meeskond ja klientide-koostööpartnerite arv ning fakt, et üha suurem osa meie tegevuseks vajalikest vahenditest tuleb sotsiaalsest ettevõtlusest. Viimane annab meile suurema vabaduse ja sõltumatuse, mis tähendab, et me ei olene enam nii palju üksikutest projektirahastajatest kui varem. Ühtlasi püüame enda tegevuste mõju varasemast läbimõelduma kommunikatsiooni abil järjest suurendada.


Lühemas versioonis on sama lugu ilmunud KÜSKi kodulehel novembris 2017.

Mida ja kuidas me teeme, et ühiskonnale kasulik olla.