„Kommentaaride mõte on aidata inimestel orienteeruda uues seaduses, mis seab nö katusseadusena reeglid kogu Eesti keskkonnaõigusele. Tegemist on seadusega, mida sellisel kujul enne eelmist aastat üldse ei olnud. Mõned sätted on Eesti õiguses iseäranis uuenduslikud, näiteks igaühe õigus puhtale keskkonnale. Seadust peaksid juba praegu ning ka tulevikus kasutama nii avaliku võimu asutused, ettevõtted kui ka tavalised inimesed, sest neile kõigile tuleb sealt õigusi ja kohustusi,“ seletab kommentaaride vajalikkust Keskkonnaõiguse Keskuse juhatuse liige Siim Vahtrus.

Ilmunud kommentaaridest on hetkel olulisemad need, mis puudutavad seaduse viimaseid täiendusi – muuhulgas lisati sellesse uued sätted kallasraja kaitseks. Samal ajal on kommentaarid endiselt aktuaalsed ka muus osas, kuna need puudutavad olulisi sätteid, alates keskkonnavaldkonna põhimõtetest kuni keskkonnalubade menetluseni välja.

Keskkonnaseadustiku üldosa ise jõustus 2014. a augustis ja sai viimased täiendused käesoleva aasta märtsis. Täiendatud kommentaarides on kajastatud nii seadusesse enne jõustumist tehtud kui ka viimaseid muudatusi. Autoriteks olid mitmesuguse taustaga juristid ning erinevad vaated on saanud kokku võimalikult objektiivseks ja selgeks nägemuseks, kuidas uue seaduse sätteid mingis olukorras peaks rakendama.

Maikuus toimub kommentaaride tutvustamiseks kaks avalikku teabepäeva. Teabepäevadel tutvustavad keskkonnaseadustiku üldosa sätteid kolm kommentaaride autorit – Tartu Ülikooli õppejõud Hannes Veinla ja Kaarel Relve ning KÕKi jurist ja juhatuse liige Siim Vahtrus. Selgitatakse, millised õigused ja kohustused uuest seadusest tulenevad ning kes ja kuidas peab keskkonda puudutavate tegevuste või otsuste puhul käituma. Teabepäevad toimuvad 4. mail Tartus ja 12. mail Tallinnas.  Oodatud on kõik asjast huvitatud inimesed. Täpsemat infot ajakava ja registreerimise kohta saab KÕKi kodulehelt:  http://k6k.ee/keys-infopaevad

Kommentaaride autorid on Hannes Veinla, Kaarel Relve, Oliver Kask, Evelin Lopman, Martin Triipan, Pihel Sarv, Siim Vahtrus ja Kärt Vaarmari. Kommentaaride täiendatud väljaande koostamist ning teabepäevade korraldamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaaride veebiväljaanne:
http://www.k6k.ee/keskkonnaseadustik

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus Riigi Teatajas:
https://www.riigiteataja.ee/akt/104032015009

Lisainfo:
Siim Vahtrus, Keskkonnaõiguse Keskuse juhatuse liige
Tel 5568 3880
E-post siim@k6k.ee