Teemad, mis lugejaid huvitavad, varieeruvad aastati pisut, ent küllap peegeldavad need alati ühiskonnas toimuvaid arenguid. Näiteks on varasemast enam huvipakkuvad kliimamuutuste ja merekaitse teema. Suuremat populaarsust võrreldes eelmiste aastatega on kogunud jahinduse, maapõue, keskkonnavastutuse ja energeetika teema. Seevastu on langenud huvi metsanduse teema vastu, mis arvatavasti tuleneb sellest, et metsateemade infoväli on praegu äärmiselt lai ja mitmekesine. Metsaga seonduvat kajastavad nii meedia kui ka teised valitsusvälised organisatsioonid ja kodanikuühendused, riigiasutused. Seitse valdkonda, mis küsitlusele vastanuid aga kõige enam huvitavad, on 

Mida lugejad ütlevad?

 • Olen üldiselt rahul, Teie uudiskirja avastamine muutis minu elu tunduvalt lihtsamaks ning ma ei pea enam Riigi Teataja kronoloogias järge ajama.
 • Võib-olla võiks pisut rohkem kajastada siseriiklikke keskkonnateemadega seotud eelnõusid ja nendega seotud infot.
 • Annab hea ülevaate õigusaktide muudatustest ja planeeritavatest tegevustest. Aitab ajakohastada ettevõtte õigusaktide ülevaadet ja olla vastavuses uute nõuetega.
 • On kasulik end kursis hoida ajastul, mil keskkonnakaitsega tegelevad mitte nii riik ja KOV kuivõrd kogukond ja sellest lähtuvad MTÜd.
 • Saab ülevaate toimuvast, kui ise töötad parasjagu ühe konkreetse teema kallal.
 • Emotsioonideta, aus.
 • Värske keskkonnaalane info ühest kohast.
 • Aeg-ajalt ilmub uudiskirjas tööalaselt olulist infot koos selgitusega.
 • Täiendav abi ja meeldetuletus oluliste erialast huvi pakkuvate seadusemuudatuste, kohtulahendite jmt kohta.
 • Hea kanal, kust saada ajakohast infot keskkonnaõigusest.
 • Kõrgendatud tähelepanu all olevaid teemasid võiks jooksvalt käsitleda, nagu näiteks metsa lageraiete keskkonnamõjud, maapõue teemad, põhjavee kaitse, keskkonnakaitsealased õigused.
KÕK annab igakuist keskkonnaõiguse uudiskirja välja alates 2009. aastast. Uudiskirjas kajastame olulisemaid  Eesti ja Euroopa Liidu keskkonnaõiguse arenguid. Praegu on uudiskirjal üle 500 püsitellija.