Muidugi ei puudu uudiskirjast ka tõelised keskkonnaõiguse uudised, seekord valdavalt Eesti tasandilt. Peauudisena käsitleme jäätmeseaduse kavandatavaid muudatusi, millega soovitakse viia jäätmevaldkonna reeglid kooskõlla keskkonnaseadustiku üldosa seadusega. Lühiuudistest saab teada, miks on valitsus algatanud merealade ruumilise planeerimise või milline eesmärk on Maaeluministeeriumi kavandataval põllumajanduse ja kalanduse arengukaval.

Lisaks muud arengud – näiteks tõlgendas Riigikohus veeseaduse sätteid, mis nõuavad paisutamiseks sellest mõjutatud maaomaniku nõusolekut ning Õiguskantsler selgitas meelelahutusasutuse mürale kehtivaid nõudeid.

Need ja teised teemad leiate keskkonnaõiguse sajandast uudiskirjast:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2017/juuni

Head lugemist!