Lühiuudistes tutvustame Euroopa Kohtu otsuseid LOÜde heite vähendamiskavade rakendamise tähtaegade kohta ja tarnija kohustusest teavitada tarbijat ohtlike ainete sisaldusest toote koostisosades.

Samuti on Euroopa Kohus andnud hinnangu küsimuses, kas kava KSH võib jätta läbi viimata põhjusel, et see vaid täpsustab teist kohustusliku KSH-ga kava.

Lisaks tutvustame ELi uut direktiivi biokütuste kaudsete mõjude kohta, Õiguskantsleri seisukohta jahipidamise piirangute põhiseaduslikkuse kohta, Riigikohtu otsust riigihankemenetluse läbiviimise kohta, muutusi elektrituruseaduses jm.

Need ning teised huvitavad teemad on lugemiseks saadaval siin:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2015/september