KÕKi jurist ja juhatuse liige Kärt Vaarmari selgitab: „Maavara kaevandamisega seotud juhtumites on tavaliselt esikohal ettevõtja huvid. Tahame anda Eesti inimestele võimaluse osaleda kaevandamisega seotud otsuste tegemises ettevõtjale ja riigiasutustele võrdväärse partnerina, kelle huve arvestatakse.“

KÕKi juristid pakuvad kodanikele abi nii üksikutele küsimustele vastamisel kui ka seisukohtade koostamisel ja riigiasutustega suhtlemisel. Ühtlasi on juristid valmis toetama ja esindama abivajajaid kohtus juhtudel, kus inimeste või keskkonna huvid on täiesti tähelepanuta jäänud.

Õigusabi andmise täpsemad tingimused on üleval KÕKi kodulehel: http://k6k.ee/tegevused/projektid/kaasatus-maavarade-kaevandamisse. Sealt saab ka infot, kuhu abi saamiseks pöörduda.

Õigusabi antakse kuni 2016. aastani suurema algatuse raames, milles löövad ühtlasi kaasa Eestimaa Looduse Fond ja Eesti Maavarade Ühing. Algatuse eesmärk on suurendada ühiskonna kaasatust maavarade kaevandamise otsustesse. Algatust rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.