Tavaline suvine vaade KÕKi kaugtöö kontorist. Foto: Katre Liiv

Juba mitu aastat järjest on meie meeskond peamise motivaatorina välja toonud just paindliku töökorralduse ja suure iseseisvuse enda töös. KÕKi töötajad sätivad ise paika enda tööpäevad, tööaja ning -koha. Kaugtöökoht ei piirdu KÕKi silmis vaid kodukontoriga, see võib olla ka metsas, mere ääres või mujal, kus mõte kõige paremini sel hetkel liigub ja töö kõige efektiivsemalt tehtud saab. Lisaks töötab üks KÕKi meeskonnaliige alaliselt teises linnas.

Kaugtöö võimaldamine organisatsioonis eeldab eelkõige kommunikatsiooni- ja juhtimismudeli muutmist, kuid oluline on siinjuures kõigi meeskonnaliikmete tahe ja panus. Näiteks tuleb tegeleda küsimustega, kuidas säilitada teisest eemal viibivate meeskonnaliikmete informeeritus, kaasatus, kuuluvustunne ja motivatsioon. Siin tulevad appi Skype, pilveteenused, regulaarsed näost-näkku töökoosolekud ja ka lihtsalt telefonikõned ning muud meeskonna hoidmise vahendid. Kaugtöö rakendamine eeldab suurt vastastikust usaldust, head enesedistsipliini ja ajajuhtimisvõimekust.

Kaugtöö märgise konkursil said osaleda kõik ettevõtteid, kes pakuvad kas täielikult või osaliselt oma töötajatele kaugtöö võimalust. Konkursi žüriisse kuulusid Targa Töö Ühingu, Elisa Eesti ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE esindajad.

Märgis antakse välja kolmeks aastaks. Pärast seda on ettevõttel võimalik märgist uuesti taotleda. Praegu on Eestis kokku 81 Kaugtöö Tegija märgise omanikku.