Pakume Sulle:

●     erialaselt arendavat tööd ja koolitusvõimalusi
●     paindlikku ja iseseisvat töökorraldust
●     võimalust oma tööga mõjutada keskkonnapoliitikat ja –õigust, sh kliimavaldkonnas
●     võimalust panustada inimeste elukeskkonna ja looduse kaitsesse
●     kohtupretsedentide loomise ja halduspraktika kujundamise võimalust
●     võimalust osaleda rahvusvahelises koostöös
●     professionaalset, toetavat ja sõbralikku meeskonda

Kandideeri kindlasti, kui Sul on:

●     juriidiline kõrgharidus
●     varasem juriidilise töö kogemus
●     head teadmised haldusõigusest ja –menetlusest
●     hea koostööoskus, valmisolek koolitamiseks, avalikuks esinemiseks ja koosolekute juhtimiseks
●     huvi keskkonnaõiguse valdkonnas tegutsemise vastu
●     piisavalt hea inglise keele oskus, et saada hakkama erialaste tekstide lugemise, kirjutamisega ning erialase suhtlemisega
●     initsiatiivi ideid ja töid nii algatada kui ka lõpule viia
●     kasuks tuleb huvi kliimamuutuse valdkonna vastu
 

Tööle asumise aeg: hiljemalt oktoobris 2020
Töökoormus: vastavalt kokkuleppele 0,5-1 kohta.
Töö asukoht: Tallinn

Kandideerimiseks saada palun oma CV ning kirjuta meile (kuni 500 sõna), miks just Sina oled parim kandidaat sellele kohale 18. septembriks 2020 e-posti aadressile: tarmo@k6k.ee. Lisainfot saad soovi korral samalt meiliaadressilt või telefonilt 742 4524.

 
SA Keskkonnaõiguse Keskus on 2007. aastal loodud sõltumatu, avalikes huvides tegutsev ekspertorganisatsioon, kes pakub keskkonna-, planeerimis- ja ehitusõigusalast nõu ja koolitusi. Meie klientide ja koostööpartnerite ringi kuuluvad nii riigiasutused, kohalikud omavalitsused, ettevõtted, eraisikud, kogukonnaseltsid kui ka keskkonnaorganisatsioonid.