Keskkonnaõiguse Keskus korraldab või kaaskorraldab kahte arutelu. Mõlemad leiavad aset laupäeval 10. augustil:

12:00-13:45 "Elu vajab elamist, aga kliima päästmist - millised võimalused on kodanikul kliimapoliitika mõjutamiseks?"

Uurime, kuidas erinevad kliimapoliitika maastikul tegutsejad (ametnik, vabaühendus, protestija, poliitik, ettevõtja) kliimapoliitikaga tegelevad, milline on nende roll. Selgitame välja, millist rolli ja milliseid sekkumisvõimalusi igaüks neist enda perspektiivist kodanikel kliimapoliitika kujundamises näeb ning sorteerime välja iga käsitluse tugevused ja nõrkused. Viimastele leiame esinejate ja osalejate ühisarutelus lahendusi.

Osalejad: Madis Vasser (Eesti Rohelise Liikumise huvikaitseekspert), Janika Laht (Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik), Veikko Maripuu (investeerimisgrupi Head Capital asutaja ja juht), Henri Holtsmeier (Fridays For Future Tartu eestvedaja), Indrek Tarand (poliitik, 2.generatsiooni MEP). Modereerib Kaisa Jõgeva.

Arutelu korraldab Keskkonnaõiguse Keskus.

16:00-17:30 "Kliimaviktoriin - muutused on võõras mure?"

Värskeima Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuringu tulemustest selgus, et kliima soojenemist peab kõige olulisemaks keskkonnaga seotud teemaks vaid 1% elanikkonnast. See on aga tugevas vastuolus maailma majandusfoorumil läbi viidud küsitluse järeldustega, kus kõige tõenäolisemate ja mõjukamate riskidena toodi selgelt välja ekstreemsed ilmastikuolud, loodusõnnetused ja kliimapoliitikate läbikukkumine. Kas eestlastel on õigus, arvates et meie asukoht maailmakaardil on erakordselt soodne? Või on senine võrdlemisi stabiilne kliima ning napp meediakajastus tekitanud meis petliku turvatunde? Võib-olla oleme siiski loodusrahvas, kuid mõõdame oma muret lihtsalt valede küsimustega? Arutelu eesmärk on arutada nii kliimamuutuse loodusteaduslikke kui ka psühholoogilisi aspekte ja jõuda ühiselt arusaamale, kuidas suhestub Eesti inimene kliimamuutusega tänasel päeval.


Osalejad: PUBLIK ning Grete Arro (Tallinna Ülikool), Lauri Klein (Eestimaa Looduse Fond), Andres Tarand (Eesti Rooma Klubi). Modereerib Madis Vasser.

Arutelu korraldavad Eesti Roheline Liikumine ja Keskkonnaõiguse Keskus.


Hea kliima ala arutelud toimuvad reedel 9. augustil kell 12:00-19:30 ja laupäeval 10. augustil kell 12:00-17:30. Hea kliima ala asub platsil nr 11, vt Arvamusfestivali ala kaarti. Põhjalikum kava koos kõikide arutelude sisukirjeldustega asub kliimamuutused.ee veebilehel.