Aastate jooksul oleme ise koolitustega mitmel pool üle Eesti keskkonnamõju hindamise paranemisele kaasa aidanud. Nüüd on lõpuks olemas põhjalik elektrooniline käsiraamat keskkonnamõju strateegilisest hindamisest (KSH) eeskätt mõju hindajatele. Raamatust saab selge pildi konkreetsetest reeglitest, aga see aitab mõista ka laiemat pilti. Näiteks, miks üldse keskkonnamõju strateegilist hindamist tarvis on, millised on selle eesmärgid, erinevad etapid, ELi vastava direktiivi nõuded, Natura hindamine KSH raames jne.

Koos meiega kirjutasid käsiraamatut SEI-Tallinn ning Hendrikson ja Ko. Käsiraamatu tellis Keskkonnaministeerium ja rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat

Lisainfo:

Siim Vahtrus
siim@k6k.ee
5568 3880