Kadi-Kaisa Kaljuveer tutvustas noortele võimalusi ja takistusi kohtusse pöördumisel seoses keskkonnaotsustega. Arutelu all oli ka üldisemalt Aarhusi konventsiooni sisu ja põhimõtted seoses õigusega keskkonnainfot küsida ja otsuste tegemisel kaasa rääkida. Põgusalt peatuti võimalustel, mis Eestis kohtusse pöördumiseks olemas on - nt vaide esitamine otsuse teinud asutusele ja pöördumine õiguskantsleri poole. Koolituse lõpetas ühisarutelu Tartumaal viimasel ajal enim kõneainet pakkunud puidurafineerimistehase menetluse kontekstis. Heitsime pilgu Tartu linna kohtusse esitatud kaebusele kohustada Vabariigi Valitsust lõpetama algatatud riigi eriplaneeringu menetlus või tuvastada selle korralduse õigusvastasus. Mõtlesime koos, mida täpselt vaidlustati ja kas Tartu linnal oli kaebeõigus ning kuidas kaebuse esitamine lõppes - kas kaebus rahuldati või mitte.

Lisainfo: