2013. aastal kinnitatud esimest ühishuviprojektide nimekirja ja selle üksikuid projekte on viimase aasta jooksul teravalt kritiseerinud mitmed üle-euroopalised vabaühendused. Keskkonnaõiguse organisatsioonide võrgustik Justice&Environment (J&E), kuhu kuulub ka KÕK, on koos teistega heitnud ette seda, et nimekirja koostamisel ei kaasatud piisavalt avalikkust, sh keskkonnaorganisatsioone. Tegemist ei ole pelgalt formaalse eksimusega, vaid avalikkuse kaasamata jätmine on toonud kaasa selle, et nimekirja on lisatud mitmeid vastuolulisi projekte, mis ei vääri ühishuviga projektide tiitlit.

Vähese kaasamisega kaasnenud probleemide näitlikustamiseks koostasid J&E kolm liikmesorganisatsiooni juhtumianalüüsid vastuoluliste ja probleemsete projektide kohta, mis hoolimata avalikust vastuseisust lisati Euroopa Komisjoni 2013. a nimekirja. Üheks analüüsitud projektidest on ka Paldiskisse plaanitud LNG terminal, millele on tugevat vastuseisu avaldanud nii Eesti Ornitoloogiaühing kui Eesimaa Looduse Fond.

Justice&Environment ja selle liikmed loodavad, et uue nimekirja koostamisel pööratakse arendajate seisukohtade kõrval tähelepanu ka kodanikeühenduste argumentidele. Vaid nii on võimalik tagada, et ühishuviprojektide toetamine ja elluviimine on ka tegelikult Euroopa Liidu kodanike ühistes huvides.

J&E juhtumianalüüsid vastuolulistest projektidest (ingl k)

J&E pressiteade (ingl k)

J&E ja Bankwatchi ühised soovitused ühishuviprojektide valiku protsessi parandamiseks (ingl k)