Kadi-Kaisa Kaljuveer. Foto: Katre Liiv

Ajal, mil kogu Euroopa teeb samme süsinikuheite nullini vähendamise suunas, planeerib Eesti Energia Auverre juba töötava põlevkiviõlitehase kõrvale veel kuni nelja uue õlitehase rajamist. Põhjendatult on taoliste plaanide osas enim mures Sillamäe elanikud.

Ärevaks peaks tegema see aga ka Eesti teisi elanikke, sest küsimus ei ole üksnes Sillamäe õhusaastes. Sellise tegevusega astume vabatahtlikult aastateks lõksu, mille põlevkiviõlitehased ja neile tooraineks vajalike uute põlevkivikaevanduste rajamine meile seavad.

Kadi-Kaisa Kaljuveer leiab, et planeeritavad põlevkiviõlitehased on vastuolus rahvusvaheliste kliimaneutraalsuse poole liikuvate visioonidega ja tuginevad väheambitsioonikatele sisuliselt iganenud plaanidele.

Loe täpsemalt 17.05.2019 ERR portaalis ilmunud arvamusloost.