Lisaks saab lugeda Euroopa Komisjon uuest keskkonnaõiguse rakendamist tõhustavast mehhanismist, mille tulemusel valmivaid raporteid olukorra kohta liikmesriikides on oodata juba sel sügisel.

Riigikogu on enne suvepuhkust vastu võtnud uue keskkonnaseireseaduse , Vabariigi Valitsus uue kalapüügieeskirja. Keskkonnaministeeriumi poolt on uudiseks uus merestrateegia meetmekava, mis äsja avalikuks tehti, lisaks on ministeeriumis kavandamisel jäätmeseaduse muudatused seoses vanarehvide käitlemisega.

Seekordses uudiskirjas oleme lahti kirjutanud ka kaks Euroopa Kohtu otsust. Ühes neist selgitas kohus kasvuhoonegaaside heite arvutamise reegleid, teises aga leidis, et valeandmeid sisaldava saatedokumendiga jäätmesaadetised on võrdsustatavad saadetistega, millel on saatedokument täiesti puudu.

Nendel ja teistel teemadel saab lugeda siit:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2016/juuni