Uue tegevusplaani eesmärgiks on saavutada senisest suuremat mõju. KÕK on J&E liige alates 2008. aastast, kohtumisel esindas KÕKi Siim Vahtrus.

Kohtumisel arutati läbiva teemana, kuidas saaks võrgustik oma senise tegevuse ning tugevuste pinnalt omada suuremat ühiskondlikku mõju. Selle saavutamiseks otsustati tulevikus oma tegevustes keskenduda enam EL tasandi otsusetegijatele (eelkõige Euroopa Komisjonile, aga ka Euroopa Parlamendile ja EL Nõukogule) ja huvikaitselistele tegevustele. Analüütiline töö jääb võrgustiku töös jätkuvalt tähtsale kohale, kuna sellest tulenev ekspertteadmine on J&E jaoks huvikaitseliste tegevuste aluseks. Oluliselt rohkem energiat ning aega soovib võrgustik aga panustada analüütilisel ekspertteadmistel põhinevate seisukohtade otsusetegijateni viimisele. Võimalusel tehakse seejuures koostöös teiste EL-tasandi organisatsioonidega (nt EEB, Friends of Earth Europe, Client Earth).

Järgmisel aastal keskendub võrgustik kolmele peamisele teemale, milleks on juurdepääs õigusemõistmisele, keskkonnavastutus ning energeetika. Kahes esimeses teemas on EL tasandil toimumas aktiivne õigusloomeprotsess, mistõttu saab võrgustik juba 2014. aastal asuda oma uuendatud lähenemist ellu rakendama.