Täiesti uued on tekstid mis puudutavad riigi ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuid. „Suurobjektide, nt kõrgepingeliinide, maanteede, tuuleparkide ja sadamate planeerimiseks näeb uus seadus ette täiesti uue otsustuskorra,” selgitab keskkonnajurist Siim Vahtrus. „Kuna tegemist on nii kohalike inimeste kui laiema avalikkuse jaoks oluliste otsustega, lisasime juhisesse selgitused, kuidas nende osas kaasa rääkida.”

Üleriigilise, maakonna-, üld- ja detailplaneeringutes kaasarääkimise võimalused on üldjoontes varasemaga sarnased, seetõttu on uuendatud juhises välja toodud vaid olulisemad muudatused. Samuti on juhises välja toodud avalikkuse osalemise seisukohalt olulisemad muudatused keskkonnamõju hindamise reeglites.

Lisaks muutunud seadustest tulenevatele täiendustele täiendasid KÕKi juristid osalusjuhiste tekste vastavalt üle Eesti viimase aasta jooksul toimunud osalusvõimalusi tutvustavatel infopäevadel kuuldule-nähtule. „Kohtumised kohalike kogukondadega andsid hea ülevaate sellest, millised küsimused inimestel keskkonnaasjades osaledes tegelikult tekivad,” leiab Siim Vahtrus. „Kuna soovime, et osalusjuhised aitaksid inimestel keerulistes menetlustes leida vastuseid just neid huvitavatele küsimustele, andsid kohtumised meile hindamatut tagasisidet.”

Veebijuhiste täiendamist ja infopäevade läbiviimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Veebijuhised on leitavad siin: http://k6k.ee/oskaosaleda

Rohkem infot:
Siim Vahtrus
Keskkonnaõiguse Keskus juhatuse liige ja jurist
Tel: 55 683 880
E-post: siim@k6k.ee