Kaevandus Harjumaal. Foto: Katre Liiv

Viimastel aastatel on maavarade kaevandamise teema muutunud iseäranis aktuaalseks. Rail Balticu ja neljarealise Via Baltica rajamise plaanid on suurendanud kaevandamissurvet tunduvalt ning eelduslikult süveneb see edaspidi veelgi. See on suureks katsumuseks kodanikuühendustele oma kodukoha eest seismisel. Juhis on mõeldud abimaterjaliks olukorrast arusaamisel ning annab näpunäiteid ja juhib tähelepanu erinevates menetlusetappides avanevatele võimalustele.

Joonealustes viidetes on toodud asjakohaseid kohtulahendeid, mille numbril on link lahendi tervikversioonile, et huvilistel oleks lihtsam lahend üles leida. Juhises viidatud õigusaktid leiab Riigi Teataja veebilehe otsingu kaudu.

TUTVU JUHISEGA