Detsembris tehtud otsustes määras Euroopa Kohus Iirimaale kahe EL keskkonnaõiguse akti pikaajalise ülevõtmata jätmise eest 3,5 miljoni euro suuruse trahvi, näitlikustades, millised tagajärjed viivitamisel olla võivad. Lisaks sellele otsusele tutvustame veeseaduse eelnõud, millega soovitakse muuta vee erikasutusload reeglina tähtajatuks, uue põlevkivi kasutamise riikliku arengukava (perioodiks 2016-2030) koostamise ettepanekut, EL avalikku konsultatsiooni kildagaasi, põlevkivi jt mittetraditsiooniliste fossiilkütuste kasutamise kohta ja muid uusimaid arenguid.

Uudiskirja saate lugeda siit: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2013/jaanuar

Head lugemist!