Foto: Pixabay

Ilutulestikuga kaasnevad suurimad keskkonnahäiringud on müra, valgus ja saasteained. Mürast ja valgussähvatustest enim ohustatud grupid on näiteks väikelapsed ja haiged (nt epileptikud, posttraumaatilise stressihäire all kannatajad). Ülemäärase müra suhtes on tundlikud ka loomad, kes paanikasse sattudes võivad põgeneda ja vigastada ennast ning teisi. Ilutulestiku sädemed, valgus- ja värviefekt kestavad kõigest mõned sekundid, kuid sellest tekkinud õhusaaste võib linnade kohal püsida palju tunde. Mitmed uuringud on näidanud, et pärast ilutulestike kasutamist suureneb õhus mõningate saasteainete sisaldus ning see võib ületada tervise kaitseks kehtestatud norme.
 
Analüüsist selgub, et kehtiva õiguse järgi ei ole ilutulestiku kasutamine kohaliku elu küsimus, vaid eelkõige riigielu küsimus. See tähendab, et ilutulestiku kasutamist saab piirata riik ning kohalikele omavalitsustele kitsenduste kehtestamise õiguse andmine eeldaks muudatuste tegemist lõhkematerjaliseadusesse ja/või korrakaitseseadusesse.

Analüüsi tulemusena pakub KÕK ilutulestikust põhjustatud häiringute vähendamise võimalusena välja riigi kehtestatavaid kombineeritud piiranguid. Lähtudes teiste EL riikide eeskujust, saaks riigi tasandil ilutulestike kasutust piirata põhimõtteliselt kolmel viisil:
1) piirates ilutulestiku kasutamise perioodi;
2) piirates ilutulestiku kasutamist ruumiliselt;
3) laiendades kohaliku omavalitsuse kohustust nõuda ilutulestiku korraldamiseks luba ka juhtudel, mil seda praegu tegema ei pea.

Et ilutulestikud on võimsuse järgi jaotatud kategooriatesse, ei pea piirama kõigi ilutulestikutoodete kasutust, vaid seda võib teha ka üksnes teatud kategooria ilutulestiku osas.

Ulatuslikumate kitsenduste kehtestamisel võib üle vaadata ka ilutulestike lubatud müügiajad. Ajalised piirangud tulevärgi müügile ei oleks ennekuulmatud – kuni 2010. aastani kehtis keeld müüa teatud kategooria pürotehnilisi tooteid 01. 11-26. 12.

Analüüs sisaldab näiteid ilutulestiku kasutamise piirangutest kuues Euroopa Liidu riigis.
 
Tutvu analüüsiga põhjalikumalt siin.
 
Lisainfo:
Siim Vahtrus
Keskkonnaõiguse Keskuse jurist
siim@k6k.ee
742 4524