Pariisi kliimakokkuleppega 2015. aastal võtsid 195 riiki eesmärgiks hoida globaalne keskmine temperatuuri tõus tunduvalt alla 2°C (võimalusel 1,5°C) võrreldes tööstusrevolutsioonieelse ajaga. Märtsis palusid EL liidrid Euroopa Komisjonil esitada 12 kuu jooksul ettepanek pikaajaliseks EL kasvuhoonegaaside vähendamise kavaks, mis oleks kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppega. Juulis korraldas Euroopa Komisjon konverentsi, et uurida, kuidas viia aastaks 2050 kasvuhoonegaaside netoheitkogus nullini.

Konverentsil jäi kõlama, et uues strateegias saab tõenäoliselt keskseks küsimuseks maakasutus – nii see, kuidas maad kasutatakse toidu ja biomaterjalide kasvatamiseks ning karjakasvatuseks, kui ka maa kasutamine kliimaneutraalse bioenergia tootmiseks ja CO2 sidumiseks. Kliimaeesmärkide saavutamiseks tuleb teha olulisi muudatusi maa kasutamises ja leida võimalus süsiniku sidumiseks atmosfäärist. Ühed tähtsamad süsiniku sidujad on metsad, mistõttu aitaks nende taastamine või raiemahu vähendamine süsiniku tasakaaluni jõudmisele suuresti kaasa.

Strateegia koostamisse saavad oma panuse anda kõik soovijad läbi 12 nädalat kestva avaliku konsultatsiooni. Arvamusi saab esitada 9. oktoobrini.

Avalik konsultatsioon

 

Lugu ilmus augustikuu keskkonnaõiguse uudiskirjas.