Kolmepäevase ürituse esimesel päeval toimus iga-aastane EEB avalik konverents. Teiste teemade seas arutati, kuidas EL õigust liikmesriikides paremini rakendada ja tagada õigusriigi põhimõtete järgimist ühenduses. Euroopa Komisjoni esindajate sõnul on veel selle aasta lõpus Brüsselist oodata ettepanekuid kahel olulisel teemal. Esiteks peaks Komisjon tegema ettepaneku keskkonnaasjades õigusmõistmisele juurdepääsu hõlbustava ja ühtlustava meetme osas. Teiseks on oodata ettepanekut, mis peaks aitama EL õigust liikmesriikides tõhusamalt jõustada.

Eelmises Euroopa Komisjoni koosseisus oli mõlemal teemal plaanitud direktiivi andmine (õigusmõistmisele juurdepääsu ja keskkonnaalaste inspektsioonide direktiivid). Liikmesriikide vastuseisu tõttu aga direktiivide vastuvõtmiseni ei jõutud. Suure tõenäosusega ei ole ka lähitulevikus väljakäidavaks „ettepanekuks“ direktiivide andmine, vaid mõni õiguslikult vähem siduv meede.

Teisel päeval toimunud EEB üldkoosolekul võeti keskkonnaõigusega tegelevate organisatsioonide võrgustik Justice&Environment (mille liige on ka KÕK) EEB liikmeks. Päeva teises pooles toimunud juhatuse liikmete valimisel pääses teiste seas järgmiseks kolmeks aastaks EEB juhatusse J&E juhatuse esimees Siim Vahtrus.

Kolmapäeval toimus EEB liikmetele suunatud seminar ÜRO jätkuustliku arengu eesmärkide teemal. Paljud selle aasta septembris ÜRO peaassambleel vastu võetud eesmärkidest on seotud keskkonnaga. 16. arengueesmärk on seotud keskkonnaasjadesse avalikkuse kaasamise, info kättesaadavuse ning juurdepääsuga õigusemõistmisele. Seminaril tõdeti, et uutes eesmärkides kokkuleppimine on küll positiivne, ent nende saavutamise nimel tuleb ka keskkonnaühendustel tõsiselt pingutada.