Lähemalt tuvustame mitmeid Euroopa Kohtu otsuseid keskkonnaalaste õiguste ja KMH reeglite teemal. Vahelduse mõttes tutvustame ka üht Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendit, milles kohus leidis, et tervisehädasid põhjustav joogivee reostus rikub inimeste õigust eraelu kaitsele.

Lisaks Eesti uudised kiirgusseaduse ja atmosfääriõhu kaitse seaduse rakendusaktide uuendamise ja jäätmekäitluse rahastamise reformi kohta.

Uudiseid saab lugeda siit:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2016/detsember

Kõigile uudiskirja lugejatele soovime häid pühi ja head uut aastat!