EL ministrid andsid enne suvepuhkusi oma nõusoleku kahe olulise rahvusvahelise leppe ratifitseerimiseks: Kigali kokkulepe F-gaaside kasutamise piiramiseks ja Göteborgi kokkuleppe muudatused piiriülese õhusaaste piiramiseks. Enne lepete jõustumist peavad need heakskiidu saama ka liikmesriikide parlamentidelt.

Lisaks käsitleme peatselt jõustuvatest metsaseaduse muudatustest tingitud määruste muudatusi, millega  seataks eramaadel vääriselupaikade loomine sõltuvusse maaomaniku tahtest ning muudetaks metsateatise esitamise reegleid.

Nendest ja teistest arengutest saab lugeda siit:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2017/august

Head lugemist!