Lühiuudiste all saab lugeda näiteks veeseaduse muudatustest, mille eesmärgiks on vähendada nitraadireostust, uute mürahäiringut piiravate määruste eelnõudest ja Keskkonnaministeeriumi poolt äsja avalikustatud kliimamuutustega kohanemise strateegiast. Lisaks õigusaktidele võtame luubi alla ka kolm Euroopa Kohtu lahendit. Need puudutavad nn Natura hindamise reegleid, EL kasvuhoonegaaside heitekoguste kauplemise süsteemi ja seda, millistel juhtudel võivad EL liikmesriigid kohaldada Liidu õigusega vastuolus olevaid siseriiklike seadusi.

Neid ja teisi uudiseid saab lugeda siit:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2016/august