Kuigi uuring on valmis, ei ole Komisjoni-poolset kokkuvõtet ja seisukohti oodata enne sügist. Viivituse tõttu tühistati ka juunis toimuma pidanud kõrgetasemeline konverents Amsterdamis.

Hoolimata Komisjoni viivitamisest avaldas J&E mai lõpus juhendi, milles selgitatakse Natura 2000 alasid mõjutavate kavade ja projektide hindamise reegleid, tutvustatakse EL loodusdirektiivi nõudeid ja Euroopa Kohtu praktikat. Juhend on tõlgitud erinevatesse keeltesse, mh eesti keelde.

Uudiskirja (ingl k) saab lugeda siit:

http://us9.campaign-archive1.com/?u=59f12fba05b0d9747da44e5f0&id=0f937a6413