EL tasandi uudised puudutavad muuhulgas energiamärgistust – nimelt kiitis Euroopa Parlament heaks eelnõu, mis kehtestaks kodumasinatele senisest rangema energiatõhususe märgistuse. Lugeda saab ka EL liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi kokkuleppest seoses olulistele õhusaasteainetele uute riiklike piirmäärade kehtestamisega.

Uudiskirja saab lugeda siit:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2016/juuli

Head lugemist!