Lühiuudistest saab lugeda Euroopa Kohtu otsustest jäätmete lakkamise kriteeriumite kohta ja selle kohta, kas taastuvenergeetika toetusi tuleb lugeda riigiabiks. Teiste uudiste seas on juttu näiteks sellest, et Hollandi keskkonnaühendused on kohtusse kaevanud kütusetootja Shelli.

Neid ja teisi uudiseid saab lugeda siit.