Lühiuudistes tuleb juttu mitmetest jõustunud ja kavandatavatest seadusemuudatustest, mh atmosfääriõhu kaitse seadusest, mis looks raamistiku nn keskmise põletusseadmete heite piiramisele ja pakendiseaduse muudatustest, millega piiratakse õhukeste kilekottide kättesaadavust.  Õiguskantsler analüüsis müranormtasemete kehtestamise kooskõla põhiseadusega ja leidis, et kuigi militaarmüra kohta normtasemeid kehtestatud ei ole, tuleb sellele vaatamata järgida vältimispõhimõtet.

Nendest ja teistest arengutest keskkonnaõiguses saad lugeda siit:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2017/aprill

Head lugemist!