Lisaks peateemadele räägime ökotsiidist, mis on päevakorral seoses käimasoleva üleeuroopalise kodanikualgatusega “Lõpetame ökotsiidi Euroopas!” ning käsitleme olulisi looduskaitseseaduse muudatusi (mis puudutavad mh loodusobjektide kaitse alla võtmise menetlust ja kallasraja regulatsiooni).

Keskkonnaalased õigused leiavad kajastust Euroopa Kohtu otsuse valguses, milles  kohus andis juhiseid keskkonnaasjades kohtumenetluse kulukuse hindamiseks. Lisaks saab lugeda ka otsuste kohta, milles Euroopa Kohus on andnud hinnangu varalise kahju hüvitamise kohta KMH läbi viimata jätmise korral ning Natura 2000 ala terviklikkuse mõjutamise kohta.

 Uudiskirja saate lugeda siit: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2013/aprill

 Head lugemist!