Keskkonnaõiguse Keskus, Eesti Roheline Liikumine ja Purtse Jõe Arenduskeskus on ette võtnud edendada kogukondade aktiivsust ja oskusi kaasa rääkida nii planeeritavate kui ka juba olemasolevate kaevanduste planeerimisel ja töö korraldamisel. Keskendume Põhja-Eesti kogukondadele ja kaevandamispiirkondadele Harjumaal, Lääne-Virumaal ning Ida-Virumaal.

KÕKil on koostamisel praktiline juhend ning kevade hakul on kavas koolitus kogukondadele sellest, kuidas edukalt otsuste tegemisel kaasa lüüa. Samuti on Eesti Rohelise Liikumise eestvedamisel plaanis luua platvorm, mis võimaldab kaevandamiskogukondadel üle Eesti omavahel sisukalt ja tõhusalt koostööd teha, kogemusi vahetada, võrgustuda.

Arutelul on kavas koondada kogukondade huvid ja vajadused, et nii koostatav juhend, plaanitav koolitus kui ka platvorm saaksid võimalikult praktilised ning reaalselt kasutatavad.

Päevakava ja registreerumisinfo 25.02 kohtumise kohta on leitav siit.

Kui kohtumisel osaleda ei ole võimalik, ent huvi 

Algatus on keskendunud Harjumaa, Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa kaevandamiskogukondadele. Kui 25.02 kohtumisel osaleda ei ole võimalik, ent on siiski huvi koostööks, palume endast märku anda siin.

Kogu projekti kohta saab lugeda siit.Kaevandamiskogukondade koostööd "Maavarade kaevandamisest mõjutatud kogukondade koostööplatvormi loomine" toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.