Lisaks eelnõudele tutvustame lühidalt ka uue transpordi arengukava koostamise raamistikku, põlevkivi arengukava rakendamise 2011. a aruannet ning muid olulisi arenguid.

Loe uudiskirja siit: http://k6k.ee/uudiskiri/2012/september