Pikemalt tutvustame lisaks planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku eelnõule Euroopa Kohtu seisukohti infrastruktuuriprojektide parlamendi otsusega lubamise ning sellisele loale kohalduvate nõuete osas.

Lühiuudistes tuleb juttu Euroopa Komisjoni teatisest keskkonnaõiguse rakendamise kohta, energiatõhususe direktiivi eelnõu heakskiitmisest Euroopa Parlamendi poolt, geneetiliselt muundatud põllukultuuride käitlemise nõuetest ja paljust muust.

Loe  uudiskirja